Make your own free website on Tripod.com

           Tenderpoints

                                 

 

Beste lotgenoten, ik heb deze site zo overgenomen van internet, ik vond dat er nogal wat interessante dingen in stonden. Maar ook veel moeilijke woorden, ik ga die proberen te vertalen en het voor jullie duidelijk te maken. De lichtblauwe woorden staan onderaan deze pagina uitgelegd.

TENDERPOINTS

Tenderpoints (weke delenreuma - fibromyalgi)
Dat er wetenschappelijk relatief weinig interesse bestaat voor tenderpoints ook wel het fibromyalgie-syndroom genoemd, vloeit vooral voort uit het feit dat dit ziektebeeld (nog) geen evidente diagnosemiddelen kent. Vaak wordt dit dan ook afgedaan als "psychogeen reuma". Hierbij wordt weer eens de uitspraak van William Osler onderstreept:"The greater the ignorance, the greater the dogmatism".

Etiologisch en pathogeen is de aandoening nog niet geheel duidelijk. Onder het begrip worden ook pijnlijke aandoeningen samen gevat, die histologisch al eerder anders beschreven (verklaard) zijn. Aangedaan is het spier-, vet, zenuw- en bindweefsel.

Gezien de primaire spierklachten wordt fibromyalgie (tenderpoints) tegenwoordig onder de (weke delen-) reuma geschaard. Het blijkt echter dat de etiologie vele gezichten kent, waardoor de vraag rijst of dit ziektebeeld wel bij de reumatische aandoeningen mag worden ondergebracht.

Microtraumata
De meeste personen met fibromyalgie lokaliseren hun pijn in de spieren, met de bevinding dat (matige) inspanning de klachten aanzienlijk kan verergeren. Er is veel bewijs dat post-inspanningspijn in verband gebracht kan worden met microtraumata, en er is dan ook een hypothese dat de spierpijn bij fibromyalgie eenzelfde ontstaanswijze zou kunnen hebben. Deze hypothese voorspelt hiermee tevens dat bij mensen die gevoelig zijn voor microtraumata, de kans op fibromyalgie (tenderpoints) door inspanning aanzienlijk wordt vergroot. En dat personen met deze aandoening misschien wel bijzonder gevoelig zijn voor spiermicrotraumata bij een overigens geringe inspanning, dan wel dat het herstelmechanisme van de spieren veelal tekort schiet. Er is ook gesteld dat bij sommige "fibromyalgie-patienten" voorkomende continue onderbreking van de groeihormoon-secretie wijst op een predispositie voor spiermicrotraumata en/of een negatieve be´nvloeding van het normale herstelmechanisme van de spier. Zulks ten gevolge van verminderde anabolische  stimulering, veroorzaakt door chronisch lage waarde van bepaalde hormonen. Deze veronderstelling komt overeen met de bevindingen van Jacobsen et al. Zij vonden lagere serumwaarden van pro-collageen type III en constateerden eveneens een afhankelijkheid van dit pro-collageen type Ill voor een optimale HGH-productie . De lagere waarden werden vooral gevonden bij "fibromyalgie-patienten" met uitgesproken symptomen, zoals gevoelige spierpunten, verminderde slaapkwaliteit en een geringere dynamische spierkracht. Recente gegevens, verkregen door hypofysectomie doen ook een dergelijk werkingsmechanisme vermoeden. Bennet et al hebben op basis van door hen verricht onderzoek naar voren gebracht dat een verkeerd adaptiemechanisme, in relatie tot stress, een belangrijke rol speelt in de pathogenese van dit ziektebeeld.
Het begin van de aandoening binnen het lichaam valt toe te schrijven aan overbelastingen, klimaatswisselingen en -invloeden, infecties, hormonale storingen, blessures, ontstekingen of slijtage waarbij een pathologisch proces in gang wordt gezet, waarbij verder bepaalde erfelijke factoren en psychische klachten zoals angst, zorg, te zware werkbelasting, teleurstelling, neerslachtigheid, depressie of een verandering van de psychosociale situatie een niet onaanzienlijke rol spelen.

Bij de symptomatiek staat de pijn op de voorgrond, waarbij een sterke drukpijn op de zogenaamde tenderpoints evident is.

De punten vormen de maximale lokale pijnpunten en zijn te onderscheiden van de triggerpunten te onderscheiden, die als irritatiepunten specifieke pijnsyndromen (uitstraling) teweeg brengen. Typisch bij de tenderpoints is:

ochtendstijfheid, die door beweging weer afneemt;
slechte, onrustige slaap;
gevoelig voor klimaatsveranderingen, alsook vegetatieve alsook psychische symptomen die hiermee gepaard gaan in de zin van b.v. een negatieve stemming (depressie).

Het meeste worden tenderpoints aangetroffen bij personen, die in de tweede levensfase zijn, doch in het bijzonder ook bij vrouwen in de overgangsjaren.
De tenderpoints vormen in de, verspreid over het hele lichaam, pijngebieden spiermaximaalpunten, die veelal symmetrisch voorkomen en zijn daardoor te onderscheiden van de drukpunten volgens McBurney. Ook wordt ook geen gevoeligheid in de oppervlakkige huidstructuur (Headse zones) gevonden.
Klinisch is een duidelijke hypertonie (Hartspann) op de betroffen plaats vast te stellen, die gepaard gaat met ochtendstijfheid en rigiditeit . De patiŰnten geven de pijn in het bijzonder aan in de nek, de rug, bekken en extremiteiten.
Vrouwen klagen in enkele gevallen over oedeemneiging.

Voorwaarde voor de diagnose van "weke delenreuma" is klinisch het gelijktijdig optreden van tenminste 4 typische tenderpoints in het gebied van het bewegingsapparaat die minstens 3 maanden aanwezig zijn en waarbij verder secundaire symptomen waarneembaar zijn zoals:

Kenmerken van fibromyalgie
Het eerste hoofdkenmerk bestaat uit spier- en gewrichtsklachten met karakteristieke 'tenderpoints', pijnlijke drukpunten (totaal 18, waarvan minstens 11 moeten reageren), gelokaliseerd in een aantal specifieke spiergroepen met een druk van ongeveer 4 kg (Smythe). Het gaat hier om de volgende punten (veelal bilateraal):w ventrale zijde van de intraversale ruimten van C5 -C7;

Het uitoefenen van druk op deze plaatsen moet als pijnlijk worden ervaren, de typering "gevoelig" is niet voldoende. Bovendien moeten deze klachten minstens drie maanden bestaan.Het tweede hoofdkenmerk bestaat uit slaapstoornissen, voornamelijk veroorzaakt door een anomalie van de non-REM slaap. Daarnaast bestaan er diverse veelvoorkomende secundaire klachten, zoals:w spanningshoofdpijn;

migraine hoofdpijn;
ge´rriteerde darmen;
Raynaud fenomeen;
premenstruele klachten;
pijn in de kaak;
ge´rriteerde blaas;
dof aanvoelende plekken;
uitgesproken vermoeidheid;
angsten;
depressiviteit;
concentratieproblemen.

Anabolische   =  weefselopbouwend.

Microtraumata  = zeer gering letsel

Collageen  = eiwitachtige stof, b.v. collageen bindweefsel, bestaande uit collageen vezels.

Hypofysectomie  = het verwijderen van de hypofyse

Pathogenese  = het ontstaan van afwijkingen

Lateraal = opzij gelegen

Proximaal  = het uitgangspunt.

Mediaal  = naar het midden toe

Insertie    = aanhechting van een spier aan een bot

Raynaud fenomeen  = Herhaaldelijk optreden van vaatkrampen in handen en vingers.